Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

2ο Γυμνάσιο Έδεσσας
Το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας αποτελεί φυσική συνέχεια παλαιότερων σχολικών μονάδων που κατά καιρούς λειτούργησαν στο ίδιο κτίριο, στο οποίο βρίσκεται, από το 1970 μέχρι σήμερα. Με την ονομασία αυτή παρουσιάζεται από το 1979, χρονιά μετονομασίας αμιγών Γυμνασίων και Λυκείων σε μικτά.
Το κτίριο με το ανθρώπινο δυναμικό του έχει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή μέχρι σήμερα, καθώς στέγασε και άλλα σχολεία. Κτίστηκε με σκοπό τη στέγαση του εξατάξιου Γυμνασίου Θηλέων Εδέσσης που φιλοξενούνταν από το Γυμνάσιο Αρρένων Εδέσσης, το Περικαλλές. Την άνοιξη του 1965 τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος, αλλά η αποπεράτωση του έργου έγινε με μεγάλες καθυστερήσεις. Τελικά, τα εγκαίνια του νέου διδακτηρίου τελούνται στις 14-12-1970, χρονικό σημείο από το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Από το σχολικό έτος 1971-72 φιλοξενεί το Γυμνάσιο αρρένων, γιατί το κτίριό του κρίνεται ακατάλληλο. Τα δύο Γυμνάσια διεξάγουν το πρόγραμμα των μαθημάτων σε δύο βάρδιες, πρωί και απόγευμα.
Ύστερα από τη μεταπολίτευση, συγκεκριμένα με την λήξη του σχολικού έτους 1975-76 το Εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων Εδέσσης σταμάτησε τη λειτουργία του με την επωνυμία αυτή, καθώς καθιερώθηκε το
Τριτάξιο Γυμνάσιο και το Τριτάξιο Λύκειο στο πλαίσιο της Μέσης Εκπ/σης.
Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Θηλέων Έδεσσας που προέκυψαν από τη μεταρρύθμιση αυτή συνέχισαν να λειτουργούν με το αντίστοιχο Γυμνάσιο και Λύκειο Αρρένων Έδεσσας σε εναλλασσόμενες βάρδιες.
Το 1979 τα παραπάνω σχολεία μετονομάζονται και μετατρέπονται σε μικτά:
α) Το Γυμνάσιο Θηλέων Έδεσσας σε 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας
β) Το Λύκειο Θηλέων Έδεσσας σε 2ο Λύκειο Έδεσσας
γ) Το Γυμνάσιο Αρρένων Έδεσσας σε 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας και
δ) Το Λύκειο Αρρένων Έδεσσας σε 1ο Λύκειο Έδεσσας.
Εξακολουθούν και συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο μέχρι τη μετεγκατάσταση του 1ου και 2ου Λυκείου Έδεσσας, που σχημάτισαν το Γενικό Λύκειο Έδεσσας(σημερινό 1ο Ενιαίο Λύκειο), και του 1ου Γυμνασίου Έδεσσας σε δικά τους νέα κτίρια. Έκτοτε το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας λειτουργεί αυτόνομα μόνο το πρωί.
Από το σχολείο μας πέρασαν πολλοί και άξιοι καθηγητές και διευθυντές. Από το 1979, έτος ίδρυσής του, μέχρι σήμερα, υπηρέτησαν με σειρά ως διευθυντές οι ακόλουθοι καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων:
Παπαευαγγέλου Ειρήνη από 13-9-1979 έως 21-8-1980
Αντωνιάδης Δημήτριος από 21-8-1980 έως 2-9-1985
Δόγρια Ευγενία από 2-9-1985 έως 1-9-1986
Βαμβακίδης Παναγιώτης από 2-9-1986 έως 16-9-1988
Σπυρόπουλος Σπύρος από 16-9-1988 έως 1-9-1990
Καρακελίδης Κων/νος από 3-9-1990 έως 1-9-1992
Βασιάδης Βύρων από 1-9-1992 έως 12ο-1994
Σπυρόπουλος Σπύρος από 7-12-1994 έως 12ο-1999
Γαϊσίδου Λεμονιά από 1ο-2000 έως 28-6-2002
Καρακελίδης Κων/νος από 2-9-2002 έως 11-6-2004
Γαϊσίδου Λεμονιά από 11-6-2004 έως 14-11-2007
Διμηνάς Δημήτριος από 14-11-2007 έως 22-8-2011
Χάλης Πέτρος από 22-8-20011 μέχρι σήμερα.
Για το σχολείο,
Δράμαλη Δήμητρα Φιλόλογος

Πηγές
I. 1.«Η Ιστορία του Περικαλλούς Γυμνασίου Αρρένων Έδεσσας», προσωπική εργασία/έρευνα από πρωτογενείς πηγές του κ. Στέλιου Κιοσέ.
II. 2.«Τα αρχεία του Γυμνασίου Αρρένων Έδεσσας (1921-1976)» μέσα από το αρχείο του 1ου Ενιαίου Λυκείου Έδεσσας, «Νικόλαος Οικονομίδης», του κ. Στέλιου Κιοσέ από το περιοδικό Εδεσσηνός της Λαογραφικής Εταιρείας Έδεσσας.
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου