Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017
Ο αείμνηστος Ευάγγελος Δεμερούτης, ο μεγάλος ευεργέτης,γεννήθηκε στα Βίταλα το 1902 και απεβίωσε το 1990. Μετανάστευσε στο Μεξικό και λόγω της εργατικότητας του και της εξυπνάδας του μεγαλούργησε.

Ο Δεμερούτης διέθεσε μετά το 1954 και μέχρι το θάνατο του, πολλά εκατομμύρια δραχμών για την εκτέλεση στην γενέτειρά του Βίταλα Ευβοίας διαφόρων κοινωφελών έργων.

Πρέπει να μνημονευθούν ή ανέγερση Δημοτικού Σχολείου με επίπλωση και πλήρη θέρμανση, ή ανέγερση συγχρόνου κτιριακού συγκροτήματος, στο οποίον στεγάζονται τα γραφεία της Κοινότητος, το Νηπιαγωγείο και το Αγροτικόν Ιατρείο με ανάλογους βοηθητικούς χώρους και πλήρη τεχνικό εξοπλισμό, η διάνοιξη της επαρχιακής οδού Βιτάλων - Κύμης, ο εξωραϊσμός Ιερών Ναών, η κατασκευή της κοινοτικής πλατείας καθώς και άλλα έργα οδοποιίας και υδρεύσεως.

Αξιοσημείωτο είναι η κατασκευή και δημιουργία αιθουσών, με όλους τους βοηθητικούς χώρους, για την στέγαση της Κοινοτικής βιβλιοθήκης Βιτάλων με πλήρη τεχνικό εξοπλισμό και 2.000 τόμους βιβλίων.

 Για το φιλανθρωπικό και πολιτιστικό του έργο,  τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών στις 28ης Δεκεμβρίου το 1979.  

Στη γενέτειρα του, τα Βίταλα, τελείται στην μνήμη του το ετήσιο μνημόσυνο την πρώτη Κυριακή του Μάρτη κάθε έτους, τιμώντας έτσι έστω και και μετά θάνατον τον μεγάλο αυτόν ευεργέτη.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Το  σκεπτικό της  σχετικής εκθέσεως της Ακαδημίας αναφέρει:

"Μετά γνώμην της Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών και απόφασιν ολομελείας απονέμει:

Βραβείον: Εις τον Ευάγγελον Δεμερούτην δια το τεράστιον φιλανθρωπικόν και πολιτιστικόν του έργον. Ο Δεμερούτης διέθεσε από του έτους 1954 μέχρι σήμερον πολλά εκατομμύρια δραχμών δια την εκτέλεσιν εις την γενέτειράν του Βίταλα Καρυστίας Ευβοίας διαφόρων κοινοφελών έργων.

Πρέπει να μνημονευθούν ή ανέγερσις Δημοτικού Σχολείου με επίπλωσιν και πλήρη θέρμανσιν, ή ανέγερσις συγχρόνου κτιριακού συγκροτήματος, εις το οποίον στεγάζονται κατά τρόπον άνετον τα γραφεία της Κοινότητος, το Νηπιαγωγείον και το Αγροτικόν Ιατρείον με ανάλογους βοηθητικούς χώρους και πλήρη τεχνικόν εξοπλισμόν, η διάνοιξις της επαρχιακής οδού Βιτάλων -Κύμης, ο εξωραϊσμός Ιερών Ναών, η κατασκευή κοινοτικής πλατείας και άλλων έργων οδοποιίας και υδρεύσεως.

Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτος είναι η κατασκευή και δημιουργία αιθουσών, με όλους τους βοηθητικούς χώρους, δια την στέγασιν της Κοινοτικής βιβλιοθήκης Βιτάλων με πλήρη τεχνικόν εξοπλισμόν και 2.000 τόμους βιβλίων μέχρι σήμερον.

Η βιβλιοθήκη αυτή εξυπηρετεί χιλιάδες αναγνώστες όλων των κατηγοριών (μαθητάς, διδασκάλους, καθηγητάς κλπ)."

Ακρ

Ακριβές Απόσπασμα
Εν Αθήναι
Τη 29η Δεκεμβρίου 1979
Γενικός Γραμματεύς
ΙΩΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου