Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017


Βαχάρογλου, Ευστράτιος Θ., Εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία της Θεσσαλονίκης (1850-1912). Η οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακή εργασία, Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1997, τ. Α-Β 437 σ. με παράρτημα και εκτενή βιβλιογραφία.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης υπήρξε ο πνευματικός ηγέτης της Κοινότητας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, με οικονομικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές δικαιοδοσίες και δικαιώματα εκπροσώπησης της κοινότητας στις οθωμανικές αρχές. Η εργασία δίνοντας το κύριο βάρος της στην έκθεση του εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης κατά το 18-19ο αι. αποτελεί ουσιαστικά ιστορία της εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη κατά τα έτη 1853-1912. Μέσα απο τη μελέτη των αρχείων της Αστικής Σχολής Πύργων (Ανάληψης), της Αστικής Σχολής Βαρδαρίου, της Κεντρικής Αστικής Σχολής, της Αστικής Σχολής Θηλέων του Ανώτερου Κεντρικού Παρθεναγωγείου και του Γυμνασίου του Ανώτερου Κεντρικού Παρθεναγωγείου καθως και του Υποδιδασκαλείου Αρρένων Θεσσαλονίκης, η εργασία παρακολουθεί την οργάνωση της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, της οποίας ο οικονομικός και εθνικός ρόλος καθόρισε και το επίπεδο και την δομή της εθνικής εκπαίδευσης. Με βάση δημοσιευμένες πηγές και βοηθήματα και τα αρχεία σχολείων δίνεται μία το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε σχολείο χωριστά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη. Έτσι στα τρία κεφάλαια της εργασίας, ο μελετητής, δίνει μία αναδρομή στο χρόνο ως το 1850 των πρώτων προσπαθειών και των πρώτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως την πρώτη συστηματική οργανωτική προσπάθεια του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιερώνυμου (1841-1853). Ακολουθεί η περίοδος 1853-1912, εκτίθεται ο ρόλος της Ι. Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, οι ενδοκοινοτικές έριδες, τα οικονομικά προβλήματα και η περιουσιακή κατάσταση των εκπαιδευτηρίων, η οικονομική συμβολη της Υψηλής Πϋλης, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελληνικού Κράτους στην εκπαίδευση της Θεσσαλονίκης, και μαζί δίνονται στοιχεία για τα ιδιωτικα και ξένα εκπαιδευτήρια (τουρκικά, γερμανικά, αγγλικά, αμερικάνικο, γαλλικά, εβραϊκά, βουλγαρικά, ρουμανικό, σερβικά, αρμενικά) της πόλης και επιπλέον η δραστηριότητα φιλεκπαιδευτικών συλλόγων και σωματείων, αδελφοτήτων και εταιρειών. Τέλος, γίνεται μία λεπτομερέστατη αναφορά, ανά ίδρυμα, σε όλα τα ιδρύματα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα αστικά σχολεία, την οργάνωση και λειτουργία κατά ενορίες, τα προγράμματα σπουδών, τις μεθόδους αξιολόγησης, τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό.

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2009 10:29© 2008 – 2017 Μακεδονική ΚληρονομιάΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου