Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού  Πολιτισμού (ΙΠΕΠ)

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού  Πολιτισμού (ΙΠΕΠ) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006. Σκοπός του, όπως υποδηλώνει και η επωνυμία του, είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της παιδείας και της επιστημονικής έρευνας μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιβάλλον.

Το ΙΠΕΠ εδρεύει σε ένα διατηρητέο κτίριο στην Πλάκα και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζουν οι :

Ν. Τρίχας   Πρόεδρος

Λ. Τρίχα   Αντιπρόεδρος

Κ. Ασβεστά   Γραμματέας

Κ. Παπασαράντου   Ταμίας

Μ. Παπασαράντη    Μέλος

Σύμφωνα με το καταστατικό του, το ΙΠΕΠ επιβραβεύει και υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά μεταπτυχιακούς, κυρίως φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και νέους στην ηλικία ερευνητές, ενώ επίσης υποστηρίζει και ενισχύει ερευνητικά και πολιτιστικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα βραβεία και οι οικονομικές ενισχύσεις παρέχονται σε φοιτητές και ερευνητές που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους ή έχουν ιδιαίτερη οικονομική ανάγκη.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που συνέβαλαν στο κοινωφελές έργο του Ιδρύματος, αρχίζοντας από τους νεαρούς επιστήμονες, που όχι απλώς φάνηκαν αντάξιοι των προσδοκιών μας, αλλά μας έκαναν να αισθανθούμε πραγματικά υπερήφανοι. Ευχαριστούμε τους καθηγητές τους, που μας τους συνέστησαν και τους καθηγητές, που επέβλεψαν τις σπουδές τους. Ευχαριστούμε επίσης τους συνεργάτες μας στο Ίδρυμα καθώς και τους φίλους, που με τις δωρεές τους μας έδωσαν την δυνατότητα να ενισχύσουμε περισσότερους νέους επιστήμονες.

Οι φοιτητές και οι ερευνητές που ενισχύθηκαν από το ΙΠΕΠ ανήκουν σε ένα ευρύτατο επιστημονικό φάσμα. Σύμφωνα με τους όρους της ενίσχυσης, το Ίδρυμα παρακολουθεί την πρόοδο των σπουδών και των ερευνών τους, μέσω των εκθέσεων των επιβλεπόντων καθηγητών τους. Όλοι ανεξαιρέτως επιδικνύουν εξαιρετική επιμέλεια, υπάρχουν όμως και μερικοί που διακρίνονται ιδιαίτερα. Είναι πραγματικά συγκινητικές ορισμένες επιστολές καθηγητών ξένων μεγάλων Πανεπιστημίων, που κατατάσσουν ορισμένους από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας μεταξύ των καλυτέρων κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας.


Ο αριθμός τους φθάνει ήδη τους 285. Στα χρόνια της λειτουργίας του το ΙΠΕΠ ενίσχυσε 22 προπτυχιακούς και 215 μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και 48 ερευνητές. Στους αριθμούς αυτούς περιλαμβάνονται 26 φοιτητές, προερχόμενοι από περιοχές, που είχαν πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007.

Έχουν δοθεί οικονομικές ενισχύσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές – ερευνητές στη μνήμη των: Θάνου Βέλτσου, Χαρίλαου Γεωργιάδη, Ναυσικάς Γεωργουσοπούλου, Ίωνος Δημητρίου, Φίλιππου Ηλιού, Νίκου Θέμελη, Νίκου Πετσάλη-Διομήδη, Κωνσταντίνου Πιτσάκη, Άλκη Ρουσόπουλου, Ναυσικάς Τρίχα, Βασιλείου Τρίχα, Δημητρίου Τριχόπουλου και Σταύρου Χριστούλα.

Το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί για την ενίσχυση των φοιτητών και των ερευνητών από το ΙΠΕΠ είναι 2.430.000 €. Το ποσό αυτό καθώς και τα έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος συνολικού ύψους 440.000 € προήλθαν από τις προσόδους του κεφαλαίου του, από δωρεές των ιδρυτών, από δωρεές φίλων και από δωρεές του Συλλόγου των Αθηναίων 21.000 € και του ΚΙΚΠΕ 130.000 €.ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 12
ΑΘΗΝΑ 10558
    


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου