Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

  1. Επαγγελματική Σχολή Σπάρτης
  2. Επαγγελματική Σχολή Σπάρτης. Ανεγέρθηκε το 1911 με δαπάνες του ζεύγους, Ιωάννου και Αικατερίνης Γρηγορίου, στεγάστηκε το Γυμνάσιο Αρρένων μέχρι το 1935.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου