Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας
α) Ιστορική διαδρομή του Σχολείου – Το Σχολείο από το 1899 ως σήμερα
Το Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας ιδρύθηκε το έτος 1992 και αντικατέστησε τα δύο παλαιότερα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία της τότε κοινότητας Γραμβούσας, ή επί το ορθότερον, είναι η πραγματική συνέχεια αυτών, αφού κληρονόμησε την σχολική τους περιφέρεια, το μαθητικό δυναμικό, το διδακτικό προσωπικό και το αρχείο τους.
α) του 1/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μεσογείων Γραμβούσας και
β) του 2/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Καμάρτσου Γραμβούσας και τα οποία είχαν την παρακάτω αξιοσημείωτη ιστορική διαδρομή.
Το πρώτο εξ αυτών: Το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Μεσογείων ιδρύθηκε επί Κρητικής Πολιτείας το έτος 1899 στον πάλαι ποτέ Δήμο Μεσογείων. Χρονολογικά οι μεταβολές που υπέστη *Ιδρύθηκε ως 2/τάξιο αριθ Διατάγμ11 αριθ ΦΕΚ 87/7-10-1899,*ως 1/ταξιο αριθ Διατάγμ78 αριθ ΦΕΚ 51/15-9-1900, *ως διηρημένο αριθμ Διαταγμ103 αριθΦΕΚ67/3-9-1901, * ως Β/θμιο Παρθεναγωγείο αριθμ Διατάγματος 41 αριθμΦΕΚ42/28-7-1903, * Προήχθη εις Α/θμιο αριθμ..Διαταγμ 26 αριθμ ΦΕΚ 16/10-3-1904, *εις διηρημένο 2/τάξιο αριθμ Διαταγμ144 αριθμ ΦΕΚ 57/12-9-1909.* Ιδρύθηκε αδιαίρετο μικτό αριθμ Διαταγμ102 αριθμ ΦΕΚ51/30-7-1911, *Ονομάσθηκε 2/ταξιο ΦΕΚ 29/26-8-1915 & ΦΕΚ424/14-11-1915, * Συγχωνεύθηκε το 2/ταξιο αρρένων και το1/ταξιο θηλέων εις 3/τάξιο μικτό ΦΕΚ 27/3-3-1928, * ως 2/θεσιο το1960 *και ως 1/θεσιο το1985 * και τέλος Συγχωνεύθηκε από 1-9-1993 με το Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας.

Το δεύτερο εξ αυτών: Το Δημοτικό Σχολείο Καμάρτσου ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1928 μετά από διαίρεση της σχολικής περιφέρειας του Δημ Σχολ Κάτω Μεσογείων . Χρονολογικά οι μεταβολές που υπέστη * Ιδρύθηκε ως 1/τάξιο ΦΕΚ 265/15-12-1928, * Προήχθη εις 2/τάξιο ΦΕΚ53/13-3-1953, * ως 2/θέσιο το1960 και τέλος καταργήθηκε με την 8/13-5-1992 και ταυτόχρονα επανιδρύθηκε ως 2/θ Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας * Συγχωνεύτηκε από 1-9-1993 με το1/θ Δημ. Σχολ. Κάτω Μεσογείων σε ένα 3/θ Δημ Σχολ.Γραμβούσας *Προήχθη σε 4/θ Δημοτ. Σχολ. Γραμβούσας από 1-9-2002.
β) Κτιριακά
Το σχολείο σήμερα, στεγάζεται σε δύο κτιριακά συγκροτήματα σε ενιαίο οικόπεδο
δωρεά της τοπικής εκκλησίας, μέσα στον οικισμό Καμάρτσο, της πρώην κοινότητας Γραμβούσας και διαθέτει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και ύδρευσης.
Το πρώτο κτιριακό συγκρότημα είναι πετρόκτιστο της περιόδου 1925-1928 και στην αρχή έφερε κεραμοσκεπή. Το κτίριο αλλά και η στέγη υπέστησαν πολλές ζημιές από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς και μετά τον πόλεμο έγινε γενική επισκευή της τοιχοποιίας και αντικατάσταση της κεραμοσκεπής με τσιμεντόπλακα. Σήμερα σ’ αυτό το κτιριακό συγκρότημα στεγάζονται δύο τάξεις και το γραφείο της Διεύθυνσης.
Το δεύτερο κτιριακό συγκρότημα είναι νεότερο, κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από μπετόν και τούβλα, αρχικά για να στεγάσει τα μαθητικά συσσίτια. Αργότερα και κατά το έτος 1992, μετατράπηκε σε αίθουσες διδασκαλίας τις οποίες χρησιμοποιεί ως σήμερα. Στον αύλειο χώρο υπάρχουν μια προκάτ αίθουσα, οι τουαλέτες κατασκευής της δεκαετίας του 1970, με νεότερες επεμβάσεις ανακαίνισης της δεκαετίας του 1990, καθώς και το γήπεδο του μπάσκετ που κατασκευάστηκε και αυτό τη δεκαετία του1990.
γ) Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ως Διευθυντές στα Σχολεία της Γραμβούσας
Δημοτικό Σχολείο Κάτω Μεσογείων 1899 - 1993
1899 - 1906 Σχετάκης Α...
1906-1908 Πετράκης
1909-1923 Κουμής Γεώργιος
1922-1923 Κωνσταντουλάκη Παναγιώτα
1923-1924 Πρώιμος Π.
1924-1926 Κουμής Γεώργιος
1926-1927 Ψαχούλιας Γεώργιος
1927-1928 Πιερράκος Γ.
1928-1930 Ψαχούλιας Γεώργιος
1930-1931 Κοκκινάκη Ελένη
1931-1935 Πολυχρονίδης Γεώργιος
1935-1936 Κοκκινάκη Ελένη
1936-1937 Κωστουράκης Κων/νος
1937-1941 Καστρινάκης Ε.
1941-1942 Κοκκινάκη Ελένη
1942-1944 Κωστουράκης Κων/νος
1944-1946 Κοκκινάκη Ελένη
1946-1949 Τερεζάκης Ε.
1949-1951 Κοκκινάκη Ελένη
1951-1952 Κουφογιαννάκης Δημήτριος
1952-1965 Κουτσαυτάκης Τηλέμαχος
1965-1975 Αθανασάκη Η. Νικόλαος
1975-1977 Κοντοπυράκη Χρυσή
1977-1979 Πιτσιγαυδάκη Αργυρώ
1979-1980 Μακράκης Στυλιανός
1980-1981 Πιτσιγαυδάκη Αργυρώ
1981-1986 Μακράκης Στυλιανός
1986-1989 Κουτσαυτάκης Εμμανουήλ
1989-1990 Καλογεράκης Γεώργιος
1990-1991 Φουντουλάκης Ιωάννης
1991-1992 Καλογεράκης Γεώργιος
1992-1993 Τζουγανάκης ΝικόλαοςΣτο Δημοτικό Σχολείων Κάτων Μεσογείων από το 1908-1912 λειτούργησε συγχρόνως και Σχολή Θηλέων με Διευθύντριες τις:
1908-1909 Ξυπολιτάκη Γαρυφαλιά
1909-1911 Τζωρτζάκη Μαρία
1911-1912 Σρυγάκη Μαρία
Δημοτικό Σχολείο Καμάρτσου 1928 - 1992
1928 -1929 Πόλυχρονίδης Γεώργιος
1929 -1934 Πανεθυμιτάκη Πολυξένη.
1934 -1940 Μαργαριτάκη Αργυρώ.
1940* 1941* Κοκκινάκη Ελένη
1941 - 1965 Κουτσαυτάκης Ιωάννης
1965- 1972 Κουτσαυτάκης Τηλέμαχος
1972 - 1973 Τσαγκαράκη ΄Αννα
1973 – 1975 Χειλαδάκη Ελευθερία
1975 - 1976 Πιτσιγαυδάκη Αργυρώ
1976 - 1977 Δαράκης Εμμανουήλ
1977 - 1978 Κοκκινάκης Χαράλαμπος
1978 – 1981 Χειλαδάκη Ελευθερία
1981 - 1982 Τουλουπάκη Μαρία
1982 - 1985 Χορευτάκης Ευτύχιος
1985 - 1988 Τουλουπάκη Μαρία
1988 - 1989 Καστανοπουλάκη Χρυσή
1989 - 1990 Κοκκινάκης Γεώργιος
1990 - 1991 Λουπασάκης Ιωάννης
1991 - 1992 Κοκκινάκης Γεώργιος
Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας 1992 - 2012
1992 - 2000 Κοκκινάκης Γεώργιος
2000 - 2002 Κουτσαυτάκης Εμμανουήλ
2002 - 2007 Μαρκάκης Δημήτριος
2007 - 2011 Φουντουλάκης Ιωάννης
2011 - Μαζοκοπάκη Μαρία
Ευχαριστούμε θερμά το συνταξιούχο συνάδελφο Κοκκινάκη Γεώργιο για την πολύτιμη βοήθειά του στην καταγραφή των ιστορικών στοιχείων του σχολείου.
Διαβασαμε...
1ο Δημοτικό Σχολείο Κισάμου
3ο Δημοτικό Σχολείο Κισάμου
4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά
Βιολογικός Κήπος Σχολείο Παλαιόχωρας
Δημοτικό σχολείο Βαμβακόπουλου
Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά
Δημοτικό σχολείο Κολυμβαρίου
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ν.Χανίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου