Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

το σχολείο Βελβενδό

 Η Εκπαίδευση επί Τουρκοκρατίας
- Κοινοτική Σχολή ( 1773/4-1819 )
- Μεικτό Ελληνικό Σχολείο ( 1828-1914 )
- Αστική Σχολή ( 1875-1914 )
Η Κοινοτική Σχολή στο Βελβεντό ιδρύθηκε το έτος 1773, αφού πρώτα εξασφαλίστηκε το ποσό που απαιτείται για τη μισθοδοσία των δασκάλων από τα εκκλησιαστικά ταμεία των δύο ιερών ναών της Κοινότητας. Η ίδρυσή της είναι πολύ πιθανό να είχε άμεση σχέση με τη δράση, στην περιοχή, του Οσίου Κοσμά του Αιτολού.
Με τις δωρεές του Γεωργίου Σακελλαρίου η Σχολή Βελβεντού βελτιώθηκε και μετατράπηκε σε αλληλοδιδακτική. Λειτουργούσαν πλέον παράλληλα « αλληλοδιδακτικό» και «ελληνικό» σχολείο, στο οποίο μάλιστα προστέθηκαν και Γυμνασιακές τάξεις. Μαρτυρείται επίσης η ύπαρξη μικρής Βιβλιοθήκης στο χώρο της Σχολής.
Η Σχολή από το έτος 1819 μέχρι το έτος 1828 φαίνεται ότι έμεινε κλειστή λόγω δυσμενών συνθηκών της εποχής. Ο μέχρι τότε δάσκαλος Νικόλαος Τριανταφυλλίδης, προπάππος του γνωστού γλωσσολόγου Μ. Τριανταφυλλίδη, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης εγκατέλειψε το Βελβεντό .
Από το 1828 και μέχρι την απελευθέρωση, η Σχολή του Βελβεντού λειτούργησε ως Μεικτή. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αι. στο Βελβεντό λειτουργούσε μεικτή 7τάξια Αστική Σχολή. Από το σχολικό έτος 1888-1889 μέχρι το 1914 λειτούργησε με εξατάξιο Δημοτικό, μία τάξη Νηπιαγωγείου και μία τάξη Γυμνασίου. Αργότερα λειτούργησε Παρθεναγωγείο.
Επίσημα αρχεία της Σχολής Βελβεντού σώζονται από το έτος 1889 μέχρι σήμερα και φυλάσσονται στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού. Κατά το σχολικό έτος 1897-1898 από μία ομάδα Βελβεντινών συντάχθηκε κανονισμός για τη λειτουργία της Σχολής κι ένας άλλος που καθόριζε τα καθήκοντα των σχολικών εφόρων, δυο κανονισμοί τέλειοι στο είδος και μοναδικοί στην περιφέρεια. Η Σχολή προμηθεύτηκε και χρησιμοποίησε μεταλλική σφραγίδα με τον τίτλο «Ελληνικά Εκπαιδευτικά Καταστήματα Βελβεντού», η οποία έφερε στο κέντρο κάτω τη χρονολογία 1897 και άνωθεν γλαύκα επάνω σε κλώνο. Η σφραγίδα αυτή σώζεται και φυλάγεται στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού. Η Σχολική Εφορία εφοδιάστηκε με σφραγίδα με τίτλο «Εφορία Ελληνικών Σχολείων Βελβεντού».
Η Κοινοτική Σχολή μέχρι και της απελευθερώσεως συντηρούνταν από το ταμείο της χριστιανικής κοινότητας.
Η Εκπαίδευση μετά την Απελευθέρωση
Μετά την απελευθέρωση του Βελβεντού από τους Τούρκους (το 1912) και από το σχολικό έτος 1914- 1915 η εκπαίδευση χωρίστηκε σε:
• ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ) Εκπαίδευση που περιλάμβανε: εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (Αρρεναγωγείο) και τετρατάξιο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων (Παρθεναγωγείο)
• ΜΕΣΗ Εκπαίδευση η οποία περιλάμβανε: Ημιγυμνάσιο με δυο τάξεις στην αρχή και αργότερα με τρεις τάξεις.
ΤΟ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟ (χρήση κτιρίου: 1904-1992)
Χάρη στις εισφορές των κατοίκων του Βελβεντού και τις δωρεές των συμπατριωτών της Ρουμανίας και των Η.Π.Α. κατόρθωσαν οι Βελβεντινοί να πληρώνουν κανονικά τους μισθούς των δασκάλων και να χτίζουν διδακτήρια, όπως είναι το διδακτήριο της εκκλησίας (πρώην Αρρεναγωγείο) που κτίστηκε το έτος 1904.
Το 1914 στέγασε το Μεικτό Ελληνικό Σχολείο, ενώ από το 1914-15 μέχρι και το 1938 το 6τάξιο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων. Στο διάστημα 1938-1958 παραμένει κλειστό. Ανακαινίζεται και από το σχολικό έτος 1959-1960 μέχρι και το Δεκέμβριο του 1966 στεγάζει το Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Βελβεντού. Από τον Ιανουάριο του 1967 μέχρι και το σχολικό έτος 1991-92 στεγάζεται το Δημόσιο Γυμνάσιο-Λύκειο Βελβεντού.
Σήμερα το παλιό κτίριο του Αρρεναγωγείου, ανακαινισμένο, στεγάζει το «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να φιλοξενήσει την Αρχαιολογική-Βυζαντινή Συλλογή του Δήμου και να λειτουργήσει ως Μουσείο.
ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ (χρήση κτιρίου: 1914-1947)
Κτίστηκε το έτος 1914. Εγκαινιάστηκε κατά το σχολικό έτος 1914-15. Στέγασε το 4τάξιο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων. Επίσης στέγασε κατά καιρούς το Ημιγυμνάσιο Βελβεντού, τη Γεωργική Σχολή, το Μεικτό 3τάξιο Αστικό Σχολείο. Πυρπολήθηκε στη διάρκεια του εμφυλίου (Ιούλιος 1947). Κατεδαφίστηκε το 1970 και στη θέση του κτίστηκε το Πνευματικό Κέντρο.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ» (από το 1928 μέχρι σήμερα)
Το διδακτήριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού «ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ» θεμελιώθηκε το έτος 1928 και αποπερατώθηκε το έτος 1938.
Το έτος 1925 συστήθηκε η Διδακτηριακή επιτροπή, μέλημα της οποίας ήταν η ανέγερση ενός σύγχρονου διδακτηρίου που να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς τα υπάρχοντα διδακτήρια όπου στεγάζονταν το Ημιγυμνάσιο και το Αρρεναγωγείο δεν πληρούσαν τους όρους ενός σύγχρονου Διδακτηρίου. Επειδή όμως το έργο αυτό ήταν πολύ μεγάλο και πολυδάπανο, η διδακτηριακή Επιτροπή αποτάθηκε και ζήτησε την οικονομική συνδρομή όλων των Βελβεντινών (:εισφορές των κατοίκων, των βελβεντινών της διασποράς, προσωπική εργασία, εκποίηση ακινήτων) αλλά και του Κράτους.
Η θεμελίωση έγινε τον Απρίλιο του 1928. Η δεύτερη φάση των εργασιών άρχισε το 1934 και η ολοκλήρωση του έργου έγινε το 1938. Το διδακτήριο παραδόθηκε για χρήση το έτος 1939.
Στην αρχή στέγασε τα δυο Δημοτικά σχολεία 1ο 6τάξιο και 2ο 3τάξιο. Στη διάρκεια της κατοχής χρησιμοποιήθηκε ως Διοικητήριο της μονάδας των Γερμανών που είχε έδρα το Βελβεντό. Το 1944, χρησιμοποιούμενο από τους Γερμανούς, κάηκε ο Β’ όροφος από πυρκαϊά που προήλθε τυχαία. Από τότε μέχρι και το 1950 έμεινε αχρησιμοποίητο. Το 1950 η υπηρεσία Ανοικοδομήσεως κατασκεύασε την στέγη και τα κουφώματα του Β΄ορόφου και το 1952 με πόρους του κληροδοτήματος Ζήνωνος Παπαναστασίου, αποκαταστάθηκε ο Β’ όροφος, επισκευάστηκε ο Α΄ και έγινε περίφραξη μέρους της αυλής. Οι υπόλοιπες εργασίες έγιναν σταδιακά μέχρι και το 1965. Το έτος 1970 έγινε η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και ολοκληρώθηκε η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε όλο το διδακτήριο. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κατασκευάστηκε το έτος 2003.
Η ιστορία του Δημοτικού σχολείου Βελβεντού ως Ενιαίου σχολείου ξεκινά από την ενοποίηση του Α’ 6θέσιου Δημοτικού σχολείου με το Β΄ 4θέσιο Δημοτικό σχολείο. Το σχολείο πού προέκυψε ονομάστηκε 10θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού και λειτούργησε ως Ενιαίο Σχολείο από το 1961. Το 1963 το 10θέσιο προάγεται σε 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο, και το 1974 σε 13θέσιο, το 1977 σε 14θέσιο και το 2003 σε ολοήμερο σχολείο.
Από το 2001 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το Δημοτικό σχολείο Βελβεντού πήρε την ονομασία "Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού Χαρίσιος Παπαμάρκου".
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού «Χαρίσιος Παπαμάρκος»
Πρόσωπα Επικοινωνίας : Μαρμάρης Ευθύμιος (Δ/ντης)
Διεύθυνση : 504 00 Βελβεντό
τηλ. : 24640 31445
web : http://www.geocities.com/dsvelvento/
ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Γυμνάσιο-Λύκειο Βελβεντού «Ζήνων Παπαναστασίου»
Πρόσωπα Επικοινωνίας : Ματθαίου Άννα (Γυμνασιάρχης)
: Διϊνής Αντώνιος (Λυκειάρχης)
Διεύθυνση : 504 00, Βελβεντό
τηλ. : 24640 31440 (Γυμνασίου)
: 24640 31480 (Λυκείου)
φαξ : 2464031843 (Γυμνασίου & Λυκείου)
e - mail : mail@gym-velvend.koz.sch.gr (Γυμνασίου)
: mail@lyk-velvend.koz.sch.gr (Λυκείου)
web : http://gym-velvend.koz.sch.gr (Γυμνασίου)
http://lyk-velvend.koz.sch.gr (Λυκείου)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Κ.Π.Ε.) (από το 2005)
Μια ολόκληρη και νέα σχολική υποδομή στήνεται στο Βελβεντό με πολλαπλή δράση στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αποστολή της σχολικής αυτής μονάδας είναι η Επιμόρφωση και η Εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής αγωγής. Συγχρόνως, στόχο του Κ.Π.Ε. Βελβεντού αποτελεί η ανάπτυξη μεγάλης και ανοιχτής συνεργασίας με Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς της χώρας αλλά και με την ντόπια κοινωνία, τα σχολεία, τους φορείς και τους επιστήμονες του Βελβεντού, προκειμένου να ετοιμάζονται προγράμματα εκπαίδευσης, επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών απ΄ όλο το Νομό, συνέδρια, ημερίδες, έρευνες, εκδόσεις και άλλες πολλές δραστηριότητες.
Το Κ.Π.Ε. Βελβεντού ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού. Έχει ήδη συνυπογραφεί η σύμβαση που το ενεργοποιεί, και έχει στελεχωθεί με εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και με κατάλληλο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Το Κ.Π.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία του ήδη από το 2005 και το προσωπικό του έχει αρχίσει την κάτάρτιση θεματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού (Κ.Π.Ε.)
Πρόσωπα Επικοινωνίας : Υπεύθυνος: Άννα Στεργίου (εκπαιδευτικός)
: Αναπληρωτής Υπεύθυνος: Φραγκούδης Αλέκος
Εκπαιδευτικοί : Σαμαράς Κώστας – Βαΐτσα Βλάχου – Τσιουκαρδάνης Νίκος
Διεύθυνση : Ιστορικό Κέντρο
Παλίο Κτίριο «Αρρεναγωγείου» & Γυμνασίου-Λυκείου
Δίπλα από την Κεντρική Εκκλησία Βελβεντού, 504 00, Βελβεντό.
τηλ. Γραφείων : 24640 31913 [: Γραμματεία Κ.Π.Ε. Βελβεντού]
Ώρες Λειτουργίας : 8:00 – 14:00
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ
(σχεδόν όλη την προτεινόμενη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να τη βρει στη Βιβλιοθήκη του Μ.Ο.Β.)
• Ζανδές Ν. Αντώνιος (Διδάσκαλος). 1954. «Χαρίσιος Παπαμάρκου. Παιδαγωγός». Αθήνα 1954.
• Ζανδές Ν. Αντώνιος (Διδάσκαλος). 1960 «Λόγιοι & Διανοούμενοι του Βελβεντού». Βελβεντό 1960.
• Ζανδές Ν. Αντώνιος (Διδάσκαλος). 1960 «Τα Σχολεία Βελβεντού μετά την Απελευθέρωση & Τα Διδακτήρια Βελβεντού». Βελβεντό 1960.
• Λαζαρης Π. Κων/νος (Επιθεωρητής Στοιχ. Εκπαιδεύσεως). 1962. «Ο Παιδαγωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου (1844-1896)». Διάλεξις γενομένη εις Κοζάνην την 25-2-62. Εν Αθήναις 1962.
• Ζανδές Ν. Αντώνιος (Διδάσκαλος). 1966 «Η Ελληνική Σχολή Βελβεντού Επί Τουρκοκρατίας». Βελβεντό 1966.
• Ζανδές Ν. Αντώνιος. 1968. «Των Σχολείων Βελβεντού: α. Μεγάλοι Ευεργέτες, β. Ευεργέτες, γ. Δωρητές». Θεσ/νικη 1968.
• Ζανδές Ν. Αντώνιος. 1969. «Ευεργέται και Δωρηταί Κοινότητας Βελβεντού». Θεσ/νικη 1969.
• Ζανδές Ν. Αντώνιος. 1980. «Ο Ζήνων Παπαναστασίου και το Κληροδότημά του». Ανάτυπο του Β’ τόμου των ‘ΧΡΟΝΙΚΩΝ’ της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών). Θεσ/νικη 1980.
• Ζανδές Ν. Αντώνιος. 1987. «Χαρίσιος Παπαμάρκου. Παιδαγωγός». Αθήνα 1987.
• Τσαρμανίδης Α. 1994. «Ιστορικά Στοιχεία για την εκπαίδευση και μετανάστευση στο Βελβεντό, κατά την Τουρκοκρατία»: σελ. 180-201 στο «Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου ΒΕΛΒΕΝΤΟ, ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ. Ανάδειξη - Ανάπτυξη της Περιοχής ως Πολιτισμικού και Τουριστικού Πόλου». Βελβεντό, 5,6,7, Νοεμβρίου 1993 (Οργανωτές: Δήμος Βελβεντού - ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας». Εκδότης: Δήμος Βελβεντού, Παραγωγή-Σχεδίαση-Επιμέλεια Έκδοσης: Ζανδές Θωμάς Επιστημονικές Εκδόσεις, Θεσσαλονίκη 1994 (όπου και περισσότερη βιβλιογραφία)
• Κρήτος Κ. Δημήτριος. 1995. «Η Εκπαίδευση στο Καταφύγι Πιερίων κατά την Τουρκοκρατία». Μορφωτική Ένωση Καταφυγιωτών. Κατερίνη 1995.
• Δημόπουλος Δ. Βασ. 1998. «Το Βελβεντό στην Ιστορική του Πορεία». Έκδοση Δήμου Βελβεντού. Βελβεντό/Κοζάνη 1998.
• 2003. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας. «Ο Παιδαγωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου (1844-1906)». Εκδόσεις Δήμου Βελβεντού. Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. & Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας. Βελβεντό 2003 (Επιστημονική Επιτροπή: Καραστεργίου-Ζιώγου Σ. (Αν. Καθηγήτρια Παιδαγωγικής ΑΠΘ), Ιωάννης Μπάκανος (Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.), Χρ. Τζήκας (Λέκτορας ΑΠΘ).
• Κολοβός Στέφανος. 2005. «Παιδαγωγικές Πρακτικές και Εμπειρίες. Ένα οδοιπορικό στη δημόσια στοιχειώδη εκπαίδευση της δεκαετίας του ‘80». Εκδόσεις ‘ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ’, Αθήνα 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου