Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΝΗΤΩΝ Χιος

 Η ιστορία του σχολείου
Tο σημερινό διδακτήριο ιδρύθηκε το 1896 και λειτούργησε ως Δημοτικό Σχολείο Αρρένων ως το 1924.Κατόπιν έγινε μεικτό τετραθέσιο με τους Νομικό, Βεκταρέλλη, Γρηγοριάδη και Πολ. Βαρβάκη. Δημόσιο αναγνωρίστηκε από το 1912 (απελευθέρωση του νησιού από τους Τούρκους). Πριν από την ίδρυση του στο σημείο εκείνο υπήρχε πύργος που προφύλασε τους κατοίκους από τις επιδρομές των πειρατών, σύμφωνα με την αρχαϊκή επιγραφή που δι...ασώζεται και ευρίσκεται πάνω στην κεντρική είσοδο.
«Πύργος είην δηρόν ποτέ σίντιας άνδρος αμύνων εγγαέτας έρκος τ” αμφιπραχτιόσι αργαλέω δ” εριπών σεισμώ ιερώτατον ειμί νυν μουσών τέμενος δυσμαθίηδμεγ” ακος.»
Δηλαδή : «Υπήρξα κάποτε πύργος επί μακρόν αποκρούων τους εχθρούς, φρούριο δια τους ενοικούντας και περιοίκους. Ερειπωθείς είμαι τώρα ιερότατος ναός των μουσών μεγάλη θεραπεία της αγγραματοσύνης»

Για το έργο της ανέγερσης πρωτοστάτησε η επιτροπή με πρόεδρο τον γιατρό Κουκουρίδη που διενήργησε έρανο. Οι κάτοικοι του χωριού προσέφεραν την προσωπική τους εργασία.
Το διδακτήριο έχει νότιο προσανατολισμό. Η οικοδομή είναι λιθόκτιστη και περιλαμβάνει αρχικά τέσσερεις αίθουσες διδασκαλίας και ένα γραφείο. Στα επόμενα χρόνια έγιναν διάφορες προσθήκες για τις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού (μιας και από το 1985 λειτουργεί από τη συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων Βουνού, Κοινής, Φλατσίων, Πατρικών, Παγίδας) αλλά και των διδασκόντων.
Δείτε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου