Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

2ο Δημο22τικό Σχολείο Τρικάλων

2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ιστορία του Σχολείου
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων ιδρύθηκε το έτος 1899. Στεγάστηκε σε μισθωμένο οίκημα στη θέση Καποδιστρίου 37 και Βύρωνος 52. Σύμφωνα με στοιχεία από το αρχείο του σχολείου, το σχολικό έτος 1957 – 1958 (6θέσιο) αποτελούνταν από δύο ξεχωριστά οικήματα. Το ένα ήταν λιθόκτιστο με τρεις αίθουσες και το άλλο, ξύλινο παράπηγμα με τρεις αίθουσες το οποίο κατασκευάστηκε το 1954.
Το νέο διδακτήρι...ο – στη σημερινή θέση, Πάροδος Καρδίτσης – κατασκευάστηκε το έτος 1976. Στην αρχή λειτούργησε με επτά αίθουσες διδασκαλίας. Λόγω μεγάλης αύξησης των μαθητών, σταδιακά, διαιρέθηκαν αίθουσες και διάδρομοι για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας του Σχολείου.
Το έτος 1989 έγινε επέκταση του διδακτηρίου. Κατασκευάστηκαν έξι νέες αίθουσες διδασκαλίας. Το συνολικό εμβαδόν του διδακτηρίου- ισογείου και πρώτου ορόφου – είναι 1962 τ.μ.
Το Διδακτήριο είναι δημόσιο.
**********
Σύμφωνα με τα αρχεία του Μαθητολογίου και Γενικών Ελέγχων του σχολείου, από την ίδρυσή του έως σήμερα το σχολείο λειτούργησε ως:
• Δ΄ Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων του Δήμου Τρικκαίων από το 1899 – 1990 έως 1909-1910 (ΜΘ 1899)
• Δ΄ Πλήρες Πεντατάξιον Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων εν Τρικάλοις,τα σχολικά έτη 1910-1911, 1911-1912
• Δ΄ Πλήρες Εξατάξιον Δημοτικόν Σχολείον των Αρρένων εν Τρικάλοις, από το σχολικό έτος 1912-1913
• Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Τρικάλων ως το σχολικό έτος 1928-1929
• Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων από το σχολ. έτος 1929-1930 έως το
1932-1933
Το σχ. έτος 1929-1930 πρωτοπήγαν κορίτσια στο σχολείο.
• Β΄ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων από το σχολικό έτος 1933-1934
Λειτούργησε ως:
• 6/θέσιο μέχρι το σχ. Έτος 1976- 1977
• 8/θέσιο το σχ. έτος 1977 – 1978
• 10/θέσιο το σχ. έτος 1978 – 1979
• 11/θέσιο το σχ. έτος 1979 – 1980
• 12/θέσιο από το σχ. έτος 1980 – 1981 έως σήμερα
Διευθυντές
Πρώτος διευθυντής του σχολείου υπογράφει ο Γ. Τσουρέκης
Πρώτη γυναίκα διευθύντρια του σχολείου υπογράφει η Δωροθέα Κανελοπούλου από το 1938 έως το 1947.
Κατά το πρώτο έτος ίδρυσης του Σχολείου
1899-1900 γράφτηκαν 108 μαθητές
το 1900-1901 γράφτηκαν 174 μαθητές
το 1910-1911 γράφτηκαν 370 μαθητές
******
Ενδεικτικός Πίνακας εγγραφέντων και προαχθέντων μαθητών
Σχολικό Έτος Εγγραφέντες Προαχθέντες
1924 – 1925 327 238
1939 – 1940 325 270
1949 – 1950 440 329
1958 – 1959 417 360
Φοιτήσαντες μέχρι τέλους του σχολικού έτους:
Σχολικό έτος Μαθητές
1969 – 1970 244
1980 – 1981 343 1980 – 1981 343
1991 – 1992 334
2000 – 2001 320
2007 – 2008 302
Το σχολικό έτος 2010-2011 εντάχθηκε στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών , ( ΕΑΕΠ ).
Το σχολείο λειτουργεί κατά το σχολικό έτος 2012-2013 με 17 τμήματα και 290 μαθητές.
Δείτε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου