Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017


Το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη

Το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη τελεί υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών, ως κληροδότημα από το 1972 και με βάση το καταστατικό του (συστατική πράξη) από το 1985.

Γενικός σκοπός του Ιδρύματος είναι η ενίσχυση της Ελληνικής Λογοτεχνίας και η προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, τα μέσα πραγματοποίησης αυτού του σκοπού είναι:

  • Η αθλοθέτηση βραβείων για την ποίηση, την πεζογραφία, το δοκίμιο και την παιδική λογοτεχνία.
  • Η έκδοση της βιβλιογραφίας Ελλήνων Συγγραφέων και η μετάφραση σημαντικών έργων τους σε άλλες γλώσσες.
  • Η οικονομική ενίσχυση σε Πανεπιστημιακές έδρες εσωτερικού και εξωτερικού, Κέντρα Σπουδών, λογοτεχνικά περιοδικά, Συλλόγους, Πνευματικά Ιδρύματα, Επιστημονικά Ιδρύματα Ανθρωπιστικών Σπουδών, φυσικά πρόσωπα και λοιπούς συναφείς φορείς που αφορούν τη Νέα Ελληνική Γραμματεία.
  • Η οικονομική ενίσχυση Εδρών Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίων του εξωτερικού που αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς και η ενίσχυση των Βιβλιοθηκών τους με τις εκδόσεις του Ιδρύματος, όπως επίσης και οι χορηγίες άλλης βιβλιογραφίας.
  • Υποτροφίες σε αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και μελετητές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με σκοπό την αποπεράτωση μεταπτυχιακής μελέτης, διδακτορικής διατριβής, ή άλλης φύσεως μελέτης που έχουν αναλάβει. (Κάθε χρόνο ανακοινώνονται οι προκηρύξεις των υποτροφιών στις Έδρες Νεοελληνικών Σπουδών και τα Ινστιτούτα)
  • Η ενίσχυση των Βιβλιοθηκών όλων των Λυκείων της Ελλάδος και των Φιλοσοφικών Σχολών των Πανεπιστημίων, καθώς και οποιουδήποτε πνευματικού ή ενοριακού κέντρου, ινστιτούτου ή λογοτεχνικού συλλόγου επιθυμεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου