Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017


Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Ιταλίας
Η ιστορία του σχολείου μας
Το 6/θ ελληνικό δημοτικό σχολείο Νεαπόλεως Βάσης ΝΑΤΟ, αποτελεί ένα αμιγές ελληνικό σχολείο που λειτουργεί ως ισότιμο με τα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Φ.816.41/21/5983/8-11-94, ακολουθώντας τη δομή και το πλαίσιο, αλλά και τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα όπως ορίζονται από το ΥΠΕΠΘ για την Α/θμια Εκπαίδευση με τη μόνη διαφοροποίηση ότι λειτουργεί στο εξωτερικό. Το σχολείο λειτουργεί με τα παιδιά των Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούν στη ΒΑΣΗ, αλλά και με παιδιά υπαλλήλων αποσπασμένων από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Προξενείο Νεαπόλεως. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει το συγκεκριμένο σχολείο, ο ένας εκ των εκπαιδευτικών είναι δάσκαλος-στρατεύσιμος τοποθετημένος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  
Για το σχολικό έτος 2007-08, στο σχολείο μας υπηρετούν 6 δάσκαλοι από τους οποίους οι 5 είναι δάσκαλοι αποσπασμένοι από το ΥΠΕΠΘ και ένας δάσκαλος-στρατεύσιμος, ο οποίος τοποθετείται στο Δημοτικό Σχολείο, ενώ παράλληλα υπηρετεί και τη στρατιωτική του θητεία στη Βάση ΝΑΤΟ και μία εκπ/κός-μουσικός.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου των φακέλων εισερχομένων και εξερχομένων του σχολείου μας, σε έκθεση του τότε προξένου προς το ΥΠΕΠΘ στις 15 Οκτ 1979, για την κατάσταση και λειτουργία του Ελληνικού δημοτικού σχολείου Νεαπόλεως βάσης ΝΑΤΟ Ιταλίας, γινόταν αναφορά στην λειτουργία του σχολείου, από το σχολικό έτος 1969-1970 ως 1/θέσιο πλήρες με αριθμό μαθητών άνω των 17 κάθε χρόνο.
Από το σχολικό έτος 1969-70 έως το 1995-96 λειτούργησε ως 1/θέσιο ή 2/θέσιο, το 1996-2000 ως 3/θέσιο, από το 2001 έως το 2007 ως 4/θέσιο ή 5/θέσιο και από το σχολικό έτος 2007- 08 ως 6/θέσιο. 
Η σχολική μονάδα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00-12.30 (5 διδακτικές ώρες, το πρώτο δίωρο και οι υπόλοιπες ώρες των 45 λεπτών, με ένα διάλειμμα των 20΄ και δύο των 10΄).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Ιταλίας

Viale Saturno 6 (Parco Mazzola)
80014 Lago Patria
Giugliano in Campania (NA)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου